Reference

  • Geodetické práce p?i výstavb? provozní haly ?.2 pro Barandov studio a.s.
  • 15 let geodetických prací pro obec Zlatníky - Hodkovice
  • Veškeré geodetické práce pro stavební firmu Rezek spol. s.r.o.
  • Zam??ení skládkového hospodá?ství Spolany Neratovice a.s. (spole?n? s firmou Aquageodet)
  • Vyhotovení geom.plán? pro vypo?ádání skládkového hospodá?ství Spolany Neratovice a.s. (spole?n? s firmou Aquageodet)
  • Vyhotovení geom.plán? a zajišt?ní zápisu vodních d?l na ?ece Sázav? do KN pro Povodí Vltavy st.podnik
  • Vyhotovení geom.plán? a zajišt?ní zápisu vodních d?l do KN pro kraj Vyso?ina - zadavatel Povodí Vltavy st.podnik.
  • Vyhotovujeme podklady pro projekt vodních d?l ve spolupráci s projek?ní firmou Ing. Václava Kurky